Naše mise

Spolek považuje neschopnost efektivně naplňovat cíle udržitelného rozvoje za velmi palčivý problém současnosti. Za tímto účelem si spolek klade za cíl aktivně přispívat k zmírnění hladu, chudoby, sociální nerovnosti, nedostatečné sociální soudržnosti, znečištění životního prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů a k ochraně kulturního dědictví. Spolek si dále klade za cíl přispívat k vzdělávání, osvětě a výzkumu ve výše uvedených oblastech. 
Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické a náboženské cíle.
Aktivity a vize

•  ​​​​​​​Poskytování obecně prospěšných služeb, zejména sociálních, humanitární a rozvojové pomoci lidem v nouzi v zahraničí i v tuzemsku.
•  ​​​​​​​Podpora udržitelného rozvoje, zejména udržitelné produkce, spotřeby a udržitelného hospodaření se zdroji.
•  ​​​​​​​Osvěta o migračních krizích, existenci ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, porušování lidských práv a souvisejících mezinárodní dohod, stejně 
    jako o činnostech poškozujících životní prostředí.
•  ​​​​​​​Eliminace sociální a genderové nerovnosti a podpora sociální soudržnosti.
•  ​​​​​​​Rozvoj kultury a umění, včetně posilování role kultury a umění v sociální, ekonomické a environmentální udržitelné transformaci.
•  ​​​​​​​Vzdělávání a osvěta v oblasti udržitelného rozvoje a aktivního občanství pro soudržnost společnosti.
•  ​​​​​​​Výzkum v oblasti: udržitelného rozvoje, sociální soudržnosti a kulturního dědictví; propojování umění a kultury s potřebami sociální, ekonomické a 
   environmentální udržitelné transformace.
•  ​​​​​​​Kulturní a kreativní sektor.
•  ​​​​​​​Podpora kultury pro udržitelný ekonomický rozvoj.
•  ​​​​​​​Vytváření sítí organizací rozvíjejících kulturu a umění.
•  ​​​​​​​Ochrana přírody a krajiny.
•  ​​​​​​​Projektový management.
•  ​​​​​​​Poskytování konzultací v oblast udržitelného rozvoje.
Jak to začalo...

Inspirací pro projekt Things of Dignity byla diplomová práce v ateliéru Design oděvu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Cílem tohoto projektu bylo prozkoumat roli a význam oděvu a jeho distribuce v rámci humanitární pomoci v oblastech postižených různými problémy. Jak se později ukázalo, spodní prádlo se stalo kriticky nedostatkové mezi základními položkami materiální humanitární pomoci, které tvoří tzv. Balíček Důstojnosti.
Naše cesta začala výzkumem. Oslovili jsme humanitární organizace PLNU.cz nebo OPU.cz, které mají zkušenosti s uprchlickými tábory v Řecku, Bosně a Hercegovině a Srbsku. Navštívili jsme sklady Moment-ops.cz, charitativního second-handu na pražském Žižkově, který třídí darované oblečení, a zjistili jsme kritický nedostatek - spodního prádla. Nejenže je spodní prádlo nejnedostatkovějším zbožím, ale jeho distribuce je také hygienickým problémem. Mnoho jedinců se ze stydlivosti či neochoty zdráhá o spodní prádlo požádat, což vede k podceňování jeho nedostatku, přestože je důležité jako součást tzv. Balíčku Důstojnosti.

V této fázi jsme zkoumali možnosti zahájení vlastní výroby spodního prádla z speciálních materiálů a výrobní technologie, ale brzy jsme narazili na problém, že cena jednoho kusu by byla příliš vysoká. A pak nám došlo. Nejlepší možností bylo najít způsob, jak distribuovat existující oblečení do krizových oblastí. 
I když jsme zatím nenašli konkrétní plán provádění, jsme hnáni touhou řešit naléhavé problémy jako je hlad, chudoba, nerovnost a znečištění, zatímco podporujeme sociální soudržnost, udržitelnost a ochranu kultury prostřednictvím vzdělání a výzkumu, výhradně věnujíc se pozitivní změně jako nezisková organizace.
Kdo za projektem stojí?


Za projektem Things of Dignity stojí tři lidé: Martin, Renata a Agáta. Renata a Agáta se poprvé setkaly během svých studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2013 jako prvačky v ateliéru Designu oděvu. Během let se staly velmi blízkými kamarádkami. 
Později se Renata během její studijní stáže v Izraeli setkala s Martinem, tehdy doktorským studentem energetického práva na Telavivské univerzitě. Pravidelně se scházeli na burekas, hummus nebo jahnun v čtvrti Kerem HaTeimanim, kde oba žili. 
Po návratu do Česka Renata navrhla myšlenku založení spolku a s podporou Martina a Agáty vznikly Things of Dignity, poháněny společnou vizí pozitivního dopadu využitím svých dovedností, znalostí a mezinárodních zkušeností měnit svět k lepšímu.

Contribute to a better future.

Things of Dignity z. s.
Lazy VI 6891 Zlín 760 01
thingsofdignity@gmail.com
+ 420 734 325 666
IČ: 172 92 328