JAKÉ ŘEŠENÍ PŘINÁŠÍ THINGS OF DIGNITY? 

Thing of Dignity je on-line platforma, která poskytuje službu, která umožňuje společnostem nebo výrobcům snadnější spojení a rychlý přístup k darování nadbytečných nebo mrtvých produktů patřících do balíčku zákl. potřeb humanitárním organizacím pro lidi v nouzi a zajistit účinnou reakci v případě nouze.
Things of Dignity je oblast solidarity, 
kde společnosti/výrobci mohou darovat věci patřící do balíčku zákl. potřeb pro humanitární organizaci, které jsou pak dodávány lidem v nouzi. 
Společnosti, které mají potíže s prodejem výrobků, které již nejsou trendy nebo jen leží na skladě po dlouhou dobu, mohou být požádány o darování. Platforma Things of Dignity neustále pracuje na tom, aby byla v kontaktu s co nejvíce humanitárními organizacemi, takže produkty najdou svého
spotřebitele v nouzi. 
Hlavním cílem je poskytnout společnostem obecně snadnější přístup k tomu, aby mohly přispívat a darovat potřebné věci přímo a urychlit reakci v případě nouze. 
WHAT IS DIGNITY KIT

Slouží jako první materiální pomoc lidem v krizi, kteří utíkají před jakýmkoli typem katastrofy způsobené změnou klimatu, politickým útlakem, ekologickou katastrofou nebo válečným konfliktem. Může se lišit podle regionu nebo oblasti krize.

KDO JSME?

Renata Dračková, oděvní designer se zaměřením na udržitelnost a regionální rozvoj v rámci textilní výroby.

Agáta Molčanová, oděvní designer se zaměřením na zprostředkování umění a vizuální tvorby. 

Martin Švec, expert přes energetickou bezpečnost se zaměřením na mezinárodní právo životního prostředí.

PŘÍBĚH THINGS OF DIGNITY OD SAMÉHO ZAČÁTKU.

Projektu Things of Dignity předcházela dlouhodobá studie vztahu mezi módním návrhářským průmyslem s jeho důsledky, jako je konzumerismus, nadprodukce, mrtvé produkty a materiální oděvní pomoc v rámci migrační krize způsobené válečným konfliktem, politickým útlakem, ekologickou katastrofou nebo změnou klimatu. Prvním krokem bylo pochopení podmínek v uprchlických táborech kontaktováním humanitárních organizací plnu.cz, opu.cz, které mají zkušenosti z uprchlických táborů v Řecku, Bosně a Hercegovině nebo Srbsku. Druhý krok pokračoval ve skladu s darovaným oblečením dobročinného secondhandu Moment-ops.cz. Průzkum ukázal průměrnou kvalitu a typ darovaného oblečení, ale také nejvíce nedostatečný oděvní kousek, kterým je spodní prádlo. Darované spodní prádlo je nejen nejvíce chybějícím kouskem, ale navíc samotná distribuce není běžná z hygienických důvodů, navíc může být nedůstojná. 
Lidé se často stydí zeptat nebo ho požadovat. Proto je jeho nedostatečnost velmi podceňována, ačkoli je součástí tzv. balíčku zákl. potřeb (sady důstojnosti). Třetím krokem bylo nalezení řešení, jak snadno a levně vyrábět spodní prádlo pro krizové situace. Omezením však byla vysoká cena předmětu. 
Čtvrtým krokem byla konzultace s humanitárními pracovníky. Doporučili základní spodní prádlo z přírodního materiálu v neškodné barvě.
Pátým krokem byl průzkum trhu. Vzhledem k tomu, že trh je touto položkou přeplněn, bylo řešením najít způsob, jak distribuovat stávající kusy do krizových oblastí.
Zde vznikla myšlenka Things of Dignity, která registruje a shromažďuje mrtvé produkty, nadbytečné a také nové spodní prádlo od firem/výrobců a pomáhá poskytnout tyto věci humanitárním organizacím, které je pak budou distribuovat lidem v nouzi. Things of Dignity nabízejí firmám zodpovědný způsob, jak neplýtvat neprodejnými výrobky a darovat je lidem v nouzi. Postupem času byla platforma Things of Dignity rozšířena o další předměty náležející do balíčku zákl. potřeb.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Things of Dignity z. s., Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2