PRO HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE
Věci základní potřeby jsou darovány zdarma lidem v nouzi, a proto musí být humanitárními organizacemi distribuovány lidem v nouzi i zdarma.  
Rozdělení darované materiální podpory musí být logické z hlediska sezónních opatření. Materiální podpora určená na zimu bude rozdělena před začátkem zimního období, materiální podpora určená na letní období bude rozdělena před začátkem letního období. 

PRO SPOLEČNOSTI / VÝROBCE 
Věci základní potřeby musí být darovány ve velmi dobrém stavu, aby jejich funkce a použití nebyly omezeny.


Things of Dignity je mezi nominovanými na cenu The Index project award 2020 a cenu Cumulus Green Award 2020.